Ružinovské Hodové slávnosti
27. septembra 2015
18:00